Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i Funduszu EFRR możemy doposażyć Strzelińską Orkiestrę Dętą oraz wziąć udział w imprezach kulturalnych razem z czeskim partnerem!