Time left:
1 1
4 4
8 8
1 1
0 0
0 0
3 3
2 2
6 6
1 1
7 7

 

kapsula.www


23 czerwca 2012 roku w odbudowaną wieżę strzelińskiego ratusza,
uroczyście wmurowano dwie stalowe skrzynie, w których zamknięto
ślady historii oraz znaki teraźniejszości. W ten sposób powstała
niepowtarzalna, cenna Kapsuła Czasu - łącząca pokolenia pamiątka,

będąca jednocześnie niepodważalnym świadectwem mijających lat. W uroczystej ceremonii uczestniczyli
przedstawiciele władz Dolnego Śląska: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń,
Starosta Strzeliński Jerzy Krochmalny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk.
Pomysłodawcy Kapsuły Czasu - grupa inicjatywna "Futurum Strzelin 2062" , zrealizowała swoje przedsięwzięcie
podczas obchodów 720 - lecia nadania praw miejskich Strzelinowi, przypadających na rok 2012.
Od tego pamiętnego dnia do momentu otwarcia kapsuły dzieli nas pół wieku. Z każdym dniem
ten czas wyczekiwania zmniejsza się, zbliżając nas tym samym do zaplanowanego na 2062 rok
pierwszego po 50 latach otwarcia Kapsuły Czasu. Autorzy pomysłu są przekonani, że kapsuła będzie wzbogacana
przez kolejne pokolenia nowymi dokumentami historycznymi.

 

Autorem opracowania historycznego jest Piotr Rozenek, nauczyciel historii.
Otwarcie Kapsuły Czasu zaplanowano na 23 czerwca 2062 rok.

 ekipa

 

Uczestnicy projektu p.n. "Kapsuła Czasu"
FUTURUM STRZELIN 2062


Materiały do kapsuły udostępnili:
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
w Strzelinie

Rada Miejska Strzelina

Mieszkańcy Miasta i Gminy Strzelin
Strzeliński Ośrodek Kultury
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie
Gimnazjum nr 2
im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
w Strzelinie.

 Panorama wersja mala