Ratusz

 Ratusz wzniesiony został prawdopodobnie na początku XIV w. w miejscu dużego domu kupieckiego, zbudowanego jeszcze przed lokacją miasta. Wiek XVI Przebudowę ratusza rozpoczęto w 1520 r., a zakończono w 1526. Nadano mu wtedy kształt wczesnorenesansowy. Po wielkim pożarze miasta w 1548 r. ratusz uległ zniszczeniu. Już w rok później przystąpiono do odbudowy miasta. Ostatecznie ratusz odbudowano w stylu renesansowym w roku 1564. Powiększono jego bryłę, a całość zwieńczono attyką, osłaniającą szczyty dachu. W 1593 r. na południowej ścianie ratusza umieszczono zegar słoneczny. Wiek XVII. Następny pożar w roku 1619 uszkadza wieżę lecz zniszczenie nie musiało być duże, gdyż już w roku następnym wieżę odbudowuje Melchior Hoffmann. Rok 1648 przyniósł kolejną katastrofę. Zwaliła się wieża uszkadzając dach i część murów ratusza. Jak nakazywała dotąd dobra tradycja, po roku wieżę odbudowano i przykryto hełmem o dwóch prześwitach. Nadszedł wiek XVIII, który jak i poprzednie nie był zbyt łaskawy dla ratusza. W 1706 roku pożar niszczy częściowo ratusz i jego wieżę. Ratusz odbudowano szybko lecz wieża na renowację oczekiwała 13 lat, by zgodnie z projektem Kaspra Frauze znów odzyskać dawną świetność. Wiek XIX. W 1817 roku wieżę ratuszową uszkodziło uderzenie pioruna i jak każe dobra tradycja, po roku została odremontowana. Wtedy też zmieniono dach na podwójny czterospadowy, rozebrano attykę, obniżono do 70 m wieżę i przykryto hełmem z jednym prześwitem. Po tej odbudowie ratusz zatracił swój renesansowy charakter. Wieża ratuszowa wyposażona była w mechanizm zegarowy wskazujący czas na czterech tarczach, umieszczonych na ścianach wieży wskazujących cztery strony świata. W roku 1864 stary mechanizm zegarowy został zastąpiony nowym. Ratusz otynkowano i wymieniono zadaszenie budowli na czterospadowe, pojedyncze o ściętej kalenicy w roku 1892. W takim kształcie dotrwał do czasów II wojny światowej. Po wojnie ratusz był wypalony, wieża wysadzona, do ruin można było wejść. Piwnice były przestronne i suche, prawdopodobnie kilku kondygnacyjne. W latach pięćdziesiątych rozebrano pozostałości ratusza, piwnice zasypano. Pozostawiono tylko dolną część wieży, czworoboczną, zbudowaną z kamienia łamanego, która stanowiła północno wschodnią część bryły ratuszowej.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WIEŻY STRZELIŃSKIEGO RATUSZA


1. Zwiedzanie wieży odbywa się w grupach – maksymalnie 20 –osobowych, pod opieką przewodnika,
    w wyznaczonych dniach i godzinach.
2. Dzieci zwiedzają wieżę w towarzystwie osób dorosłych.
3. Punkt widokowy znajduje się na wysokości ok. 40 metrów. Osoby z chorobami układu krążenia
    oraz lękiem wysokości powinny rozważyć wejście.
4. Podczas wchodzenia na poszczególne kondygnacje prosimy zachować ostrożność i dostosować
    się do poleceń przewodnika.
5. Zabrania się wchodzenia i siadania na barierki na punkcie widokowym.
6. Osoby pod wpływem alkoholu mają zakaz wstępu na wieżę.
7. Na terenie wieży ratuszowej obowiązuje zakaz palenia papierosów.

 
 

.ZWIEDZANIE WIEŻY RATUSZOWEJ POZA SEZONEM – OD PAŹDZIERNIKA DO MARCA – WYŁĄCZNIE W UMÓWIONYCH DNIACH I GODZINACH, PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ (TEL. 71 39 215 43).

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA WIEŻY RATUSZOWEJ

SIERPIEŃ

02.08.2019

GODZ. 10:00, 12:00, 15:00

05.08.2019

GODZ. 15:00, 16:00, 17:00

09.08.2019

GODZ. 10:00, 12:00, 15:00

10.08.2019+11.08.2019

GODZ. 13:00, 15:00, 17:00

12.08.2019

GODZ. 15:00, 16:00, 17:00

16.08.2019

GODZ. 10:00, 12:00, 15:00

19.08.2019

GODZ. 15:00, 16:00, 17:00

23.08.2019

GODZ. 10:00, 12:00, 15:00

26.08.2019

GODZ. 15:00, 16:00, 17:00

30.08.2019

GODZ. 10:00, 12:00, 15:00

31.08.2019

GODZ. 13:00, 15:00, 17:00

*Przypominamy, że wejście na wieże z przewodnikiem jest możliwe o pełnych godzinach.

 

Visiting the town hall tower with a guide for limited hours. Free entrance. In the event of adverse weather conditions (rain, strong wind) viewpoint on the tower is closed.
For groups, there is the chance to explore at another time after a telephone consultation (telephone bookings: 71 39 215 43).

 

Besuch der Rathausturm mit einer Führung für die Uhr. Freier Eintritt. Im Falle der schlechten Wetterbedingungen (regen, starker Wind) Sicht auf den Turm wird geschlossen.
Für Gruppen gibt es die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt nach telefonischer Rücksprache zu erforschen (Telefonische Buchung: 71 39 215 43).